acting according to certain accepted standards

listen to the pronunciation of acting according to certain accepted standards
İngilizce - Türkçe

acting according to certain accepted standards teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

compliance
uyum

Tom baş uyum görevlisi. - Tom is the chief compliance officer.

compliance
(Mukavele) uygunluk
compliance
rıza gösterme
compliance
(Tıp) kompliyans
compliance
razı olma
compliance
rıza
compliance
uyma

Tom doktorunun emirlerine uymadı. - Tom was not in compliance with his doctor's orders.

compliance
{i} uysallık
compliance
{i} uyma, riayet
compliance
{i} uyma, boyun eğme, itaat
compliance
yumuşak başlı
compliance
mucibince
compliance
{i} itaat
compliance
compliant uysal
compliance
rıza/itaat
compliance
itaatkâr
İngilizce - İngilizce
conformity
compliance
Abidance
conformation
acting according to certain accepted standards

  Heceleme

  act·ing ac·cord·ing to cer·tain ac·cept·ed standards

  Türkçe nasıl söylenir

  äktîng ıkôrdîng tı sırtın äkseptîd ständırdz

  Telaffuz

  /ˈaktəɴɢ əˈkôrdəɴɢ tə ˈsərtən akˈseptəd ˈstandərdz/ /ˈæktɪŋ əˈkɔːrdɪŋ tə ˈsɜrtən ækˈsɛptɪd ˈstændɜrdz/

  Günün kelimesi

  medevac