accustom to

listen to the pronunciation of accustom to
İngilizce - Türkçe
alışmak
alıştır
için alıştırmak
accustom
alıştırmak
accustom
âdet edinmek
accustom
alışkın

Tom telefonda kızları aramaya alışkındır. - Tom is accustomed to calling up girls on the telephone.

Bir dil ne kadar çok ülkede konuşulursa, yerli konuşanı gibi ses çıkarmak o kadar daha az önemlidir, çünkü o dilin konuşanları değişik lehçeler duymaya alışkındır. - The more countries a language is spoken in, the less important it is to sound like a native speaker, since speakers of that language are accustomed to hearing various dialects.

accustom
hazırlamak
accustom
alıştır

Kısa sürede kendini soğuk havaya alıştırdı. - He soon accustomed himself to cold weather.

Kendimi gürültüye alıştırmam uzun zaman aldı. - It took a long time to accustom myself to the noise.

accustom
itiyat peyda etmek be accustomed to itiyadında olmak alışkın olmak
accustom
alıştırmak accustom oneself alışmak
accustom
(fiil) alıştırmak
accustomto
alıştır
İngilizce - İngilizce

accustom to teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

accustom
To cohabit
accustom
To make familiar by use; to cause to accept; to habituate, familiarize, or inure; -- with to

I shall always fear that he who accustoms himself to fraud in little things, wants only opportunity to practice it in greater.

accustom
To be wont
accustom
to make familiar by use
accustom
{v} to use one's self to a thing, to use
Accustom
make psychologically or physically used (to something); "She became habituated to the background music"
accustom
If you accustom yourself or another person to something, you make yourself or them become used to it. The team has accustomed itself to the pace of first division rugby Shakespeare has accustomed us to a mixture of humor and tragedy in the same play. see also accustomed = familiarize. to make yourself or another person become used to a situation or place accustom yourself to sth (acostumer, from costume )
accustom
Custom
accustom
To make familiar by use; to habituate, familiarize, or inure; with to
accustom
{f} familiarize, make used to
accustom to

  Heceleme

  ac·cus·tom to

  Türkçe nasıl söylenir

  ıkʌstım tı

  Telaffuz

  /əˈkəstəm tə/ /əˈkʌstəm tə/

  Etimoloji

  [ &-'k&s-t&m ] (transitive verb.) 15th century. Middle English, from Middle French acostumer, from a- + costume custom.

  Günün kelimesi

  scut