acısını çekmek

listen to the pronunciation of acısını çekmek
Türkçe - İngilizce
suffer
to pay the penalty (of an action), to suffer for it
to pay the penalty of, pay for, suffer for
suffer the consequences
(Konuşma Dili) in for
acı çek
feel pain

Do you think that plants feel pain? - Bitkilerin acı çektiğini mi düşünüyorsun?

acı çek
{f} suffering

My wife is suffering from pneumonia. - Eşim zatürreden dolayı acı çekiyor.

To some life is pleasure, to others suffering. - Bazılarına göre hayat zevktir, diğerlerine göre acı çekmektir.

acı çek
{f} sorrow
acı çek
{f} pain

You look like you're in pain. - Acı çekiyor gibi görünüyorsun.

Tom sensed that Mary was in pain. - Tom Mary'nin acı çektiğini hissetti.

acısını çekmek