above all

listen to the pronunciation of above all
İngilizce - Türkçe
hepsinden önce
her şeyden çok

O, yüzmeyi her şeyden çok sever. - He likes swimming above all.

her şeyden önce

Her şeyden önce sağlıklı olmak istiyorum. - Above all, I want to be healthy.

Televizyon şiddet gösteriyor, her şeyden önce daha genç insanları etkiler. - Television shows violence, which influences, above all, younger people.

esas itibarı ile
en önemlisi
bundan ilave
bundan başka
en evvel
özellikle

O, saygın rasyonel ve özellikle güzel. - She is reputable, rational and above all pretty.

bilhassa
herşeyden fazla
which are all up above
yukarıdakilerin hepsiyle beraber

which are all up above basic styles with variety kinds of details like prints, embroideries, hand works, accessories etc.

above all