able to qualify to receive special education services

listen to the pronunciation of able to qualify to receive special education services
İngilizce - Türkçe

able to qualify to receive special education services teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

eligible
(Mukavele) seçilebilir nitelikte, uygun, yeterli nitelikli, şartlara uygun
eligible
{s} (for) -e uygun
eligible
uygun şartlara sahip
eligible
intihap edilebilir
eligible
muvafık
eligible
seçilir
eligible
(evlilik için) uygun
eligible
seçilebilir
eligible
haklı
eligible
hak sahibi
eligible
seçkin
eligible
nitelikli şey
eligible
{s} uygun

Başkanlık için uygundur. - He's eligible for the presidency.

Tom gelecek yıl şartlı tahliye için uygun olacak. - Tom will be eligible for parole next year.

eligible
{s} nitelikli
eligible
(Askeri) ELVERİŞLİ, MÜSAİT
eligible
uygun kimse
İngilizce - İngilizce
eligible
able to qualify
eligible
able to qualify to receive special education services

  Heceleme

  a·ble to qua·li·fy to re·ceive spe·cial Educa·tion ser·vic·es

  Türkçe nasıl söylenir

  eybıl tı kwälıfay tı risiv speşıl ecyukeyşın sırvısız

  Telaffuz

  /ˈābəl tə ˈkwäləˌfī tə rēˈsēv ˈspesʜəl ˌeʤyo͞oˈkāsʜən ˈsərvəsəz/ /ˈeɪbəl tə ˈkwɑːləˌfaɪ tə riːˈsiːv ˈspɛʃəl ˌɛʤjuːˈkeɪʃən ˈsɜrvəsəz/

  Günün kelimesi

  amative