able to qualify to receive special education services

listen to the pronunciation of able to qualify to receive special education services
Englisch - Türkisch

Definition von able to qualify to receive special education services im Englisch Türkisch wörterbuch

eligible
(Mukavele) seçilebilir nitelikte, uygun, yeterli nitelikli, şartlara uygun
eligible
{s} (for) -e uygun
eligible
uygun şartlara sahip
eligible
intihap edilebilir
eligible
muvafık
eligible
seçilir
eligible
(evlilik için) uygun
eligible
seçilebilir
eligible
haklı
eligible
hak sahibi
eligible
seçkin
eligible
nitelikli şey
eligible
{s} uygun

Tom gelecek yıl şartlı tahliye için uygun olacak. - Tom will be eligible for parole next year.

Milliyeti ne olursa olsun herkes uygundur. - Everyone is eligible regardless of nationality.

eligible
{s} nitelikli
eligible
(Askeri) ELVERİŞLİ, MÜSAİT
eligible
uygun kimse
Englisch - Englisch
eligible
able to qualify
eligible
able to qualify to receive special education services

  Silbentrennung

  a·ble to qua·li·fy to re·ceive spe·cial Educa·tion ser·vic·es

  Türkische aussprache

  eybıl tı kwälıfay tı risiv speşıl ecyukeyşın sırvısız

  Aussprache

  /ˈābəl tə ˈkwäləˌfī tə rēˈsēv ˈspesʜəl ˌeʤyo͞oˈkāsʜən ˈsərvəsəz/ /ˈeɪbəl tə ˈkwɑːləˌfaɪ tə riːˈsiːv ˈspɛʃəl ˌɛʤjuːˈkeɪʃən ˈsɜrvəsəz/

  Wort des Tages

  scrannel
Favoriten