abashed, ashamed, embarrassed; meek, docile, like sheep

listen to the pronunciation of abashed, ashamed, embarrassed; meek, docile, like sheep
İngilizce - Türkçe

abashed, ashamed, embarrassed; meek, docile, like sheep teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

sheepish
kabahatinden dolayı utangaç
sheepish
mahçup
sheepish
çekingen
sheepish
{s} sıkılgan
sheepish
{s} gülünç bir şekilde utangaç; kabahatinden dolayı utangaç
sheepish
utangaç

Tom biraz utangaç görünüyordu. - Tom looked a bit sheepish.

sheepish
sheepishness mahcubiyet
sheepish
{s} süklüm püklüm
sheepish
{s} şaşkın
sheepish
sıkılganlık
sheepish
sheepishly utanarak
sheepish
{s} ezik
sheepish
{s} koyun gibi

Tom Mary'ye koyun gibi gülümsedi. - Tom smiled at Mary sheepishly.

Tom koyun gibi sırıttı. - Tom grinned sheepishly.

sheepish
mahcubane
sheepish
{s} sersem
İngilizce - İngilizce
{s} sheepish
abashed, ashamed, embarrassed; meek, docile, like sheep