a wine with numerous odors and flavors, each one usually rather subtle

listen to the pronunciation of a wine with numerous odors and flavors, each one usually rather subtle
İngilizce - Türkçe

a wine with numerous odors and flavors, each one usually rather subtle teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

complex
saplantı
complex
mürekkep
complex
(Politika, Siyaset) muğlak
complex
çapraşık
complex
kompleks

Onun bir aşağılık kompleksi var. - He has an inferiority complex.

Tom bir aşağılık kompleksine sahip. - Tom has an inferiority complex.

complex
karmaşık

Bir bilgisayar karmaşık bir makinedir. - A computer is a complex machine.

O, çok karmaşık bir makinedir. - That is a very complex machine.

complex
{i} karmaşa

Dünya görünüşte sonsuz karmaşanın olduğu bir yer. - The world is a place of seemingly infinite complexity.

complex
{s} mat. kompleks, karmaşık
complex
{i} bileşik şey
complex
çok parçalı
complex
(Tıp) Basit olmayan karışık, muğlak
complex
{i} ruhb. kompleks, karmaşa
complex
(sıfat) kompleks, bileşik, karmaşık, karışık, komplike
complex
(Tıp) Çeşitli unsurların birleşmesinden oluşan madde ,bileşik
complex
{i} blok
complex
{i} ekon. kompleks
complex
komplek

Onun bir aşağılık kompleksi var. - He has an inferiority complex.

Tom bir aşağılık kompleksine sahip. - Tom has an inferiority complex.

complex
birçok parçadan oluşmuş
complex
bileşik veya karışık herhangi bir şey
İngilizce - İngilizce
complex
complex -
a wine with numerous odors and flavors, each one usually rather subtle