a window blind made of horizontal strips that overlap when closed

listen to the pronunciation of a window blind made of horizontal strips that overlap when closed
İngilizce - Türkçe

a window blind made of horizontal strips that overlap when closed teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

venetian blind
panjur

Tom panjurları kapattı. - Tom closed the venetian blinds.

venetian blind
jaluzi

Tom jaluzileri açtı ve manzaraya baktı. - Tom opened the venetian blinds and looked out at the view.

Tom jaluzileri kapattı, bu yüzden komşular içeri bakamadı. - Tom closed the venetian blinds, so the neighbors couldn't look in.

venetian blind
güneşlik
venetian blind
stor
İngilizce - İngilizce
venetian blind
a window blind made of horizontal strips that overlap when closed

  Heceleme

  a win·dow blind made of ho·ri·zon·tal strips that o·ver·lap when closed

  Türkçe nasıl söylenir

  ı wîndō blaynd meyd ıv hôrızäntıl strîps dhıt ōvırläp hwen klōzd

  Telaffuz

  /ə ˈwəndō ˈblīnd ˈmād əv ˌhôrəˈzäntəl ˈstrəps ᴛʜət ˈōvərˌlap ˈhwen ˈklōzd/ /ə ˈwɪndoʊ ˈblaɪnd ˈmeɪd əv ˌhɔːrəˈzɑːntəl ˈstrɪps ðət ˈoʊvɜrˌlæp ˈhwɛn ˈkloʊzd/

  Günün kelimesi

  picaresque