a window blind made of horizontal strips that overlap when closed

listen to the pronunciation of a window blind made of horizontal strips that overlap when closed
Englisch - Türkisch

Definition von a window blind made of horizontal strips that overlap when closed im Englisch Türkisch wörterbuch

venetian blind
panjur

Tom panjurları kapattı. - Tom closed the venetian blinds.

venetian blind
jaluzi

Tom jaluzileri açtı ve manzaraya baktı. - Tom opened the venetian blinds and looked out at the view.

Tom jaluzileri kapattı, bu yüzden komşular içeri bakamadı. - Tom closed the venetian blinds, so the neighbors couldn't look in.

venetian blind
güneşlik
venetian blind
stor
Englisch - Englisch
venetian blind
a window blind made of horizontal strips that overlap when closed

  Silbentrennung

  a win·dow blind made of ho·ri·zon·tal strips that o·ver·lap when closed

  Türkische aussprache

  ı wîndō blaynd meyd ıv hôrızäntıl strîps dhıt ōvırläp hwen klōzd

  Aussprache

  /ə ˈwəndō ˈblīnd ˈmād əv ˌhôrəˈzäntəl ˈstrəps ᴛʜət ˈōvərˌlap ˈhwen ˈklōzd/ /ə ˈwɪndoʊ ˈblaɪnd ˈmeɪd əv ˌhɔːrəˈzɑːntəl ˈstrɪps ðət ˈoʊvɜrˌlæp ˈhwɛn ˈkloʊzd/

  Wort des Tages

  aliment
Favoriten