a visible impression on a surface

listen to the pronunciation of a visible impression on a surface
İngilizce - Türkçe

a visible impression on a surface teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

print
basmak
print
(fiil) basmak, matbaada basmak, yayınlamak, desen basmak, damgalamak, işlemek (beynine), basılmak
print
(Bilgisayar) kağıda dök
print
yazdrmak
print
(Bilgisayar) yazdırılsın mı
print
emprime
print
damgalamak
print
{f} bas

Bu makine dakikada 60 sayfa basabilir. - This machine can print sixty pages a minute.

Bu kitap, gelecek yıl basılacak. - This book will be printed next year.

print
bastırmak
print
{i} iz: footprint ayak izi
print
negatiften yapılmış resim
print
{i} tab

Tom'un izleri tabancada. - Tom's prints are on the gun.

print
{f} basılmak
print
basılı resim
print
{f} işlemek (beynine)
print
{i} basma

Gazeteler bu hikayeyi basmadılar. - The papers didn't print this story.

print
{i} damga
print
{i} bası, tabı
print
{i} basma, matbua
İngilizce - İngilizce
print
a visible impression on a surface

  Heceleme

  a vis·i·ble im·pres·sion on a sur·face

  Türkçe nasıl söylenir

  ı vîzıbıl împreşın ôn ı sırfıs

  Telaffuz

  /ə ˈvəzəbəl əmˈpresʜən ˈôn ə ˈsərfəs/ /ə ˈvɪzəbəl ɪmˈprɛʃən ˈɔːn ə ˈsɜrfəs/

  Günün kelimesi

  neanderthal