a verbal puzzle, mystery, or other problem of an intellectual nature

listen to the pronunciation of a verbal puzzle, mystery, or other problem of an intellectual nature
İngilizce - Türkçe

a verbal puzzle, mystery, or other problem of an intellectual nature teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

riddle
bilmece

Sadece atak bir zihin bu bilmeceyi çözebilecek. - Only an audacious mind will be able to solve this riddle.

Bu bilmeceyi cevaplayabilir misin? - Can you answer this riddle?

riddle
{f} bulmaca çözmek
riddle
{i} bulmaca

Onun planları bir bulmaca. - His plans are a riddle.

Bu bulmacayı nasıl çözeceğini biliyor musun? - Do you know how to solve this riddle?

riddle
esrar
riddle
kalburlamak
riddle
kalburdan geçirmek
riddle
(with ile) delik deşik etmek
riddle
{f} elemek
riddle
{i} kalbur
riddle
{i} sır
riddle
{i} muamma

Rusya, bir muammanın içindeki gizemle sarılmış bir bilmece. - Russia is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma.

riddle
{f} eleştirmek
riddle
{f} üstü kapalı konuşmak
riddle
kalburla elemek
İngilizce - İngilizce
riddle
a verbal puzzle, mystery, or other problem of an intellectual nature

    Heceleme

    a ver·bal puzzle, mystery, or oth·er prob·lem of an in·tel·lec·tu·al na·ture

    Telaffuz