a time interval during which there is a cessation of something

listen to the pronunciation of a time interval during which there is a cessation of something
İngilizce - Türkçe

a time interval during which there is a cessation of something teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

interruption
{i} sekte
interruption
{i} fasıla
interruption
kesilme
interruption
{i} kesinti

Kesintiyi bağışlayın. - Pardon the interruption.

Tom kesintide rahatsız oldu. - Tom was annoyed at the interruption.

interruption
{i} sözünü kesme
interruption
yarıda kesme

Tom'un yarıda kesmeleri hakkında daha fazla endişelenmemize gerek yok. - We don't have to worry about any more interruptions from Tom.

interruption
söze karışma
interruption
{i} kesiklik
interruption
{i} durdurma
interruption
{i} ara
interruption
kesme/kesinti
İngilizce - İngilizce
interruption
a time interval during which there is a cessation of something

  Heceleme

  a time in·ter·val dur·ing which there I·s a ces·sa·tion of some·thing

  Türkçe nasıl söylenir

  ı taym întırvıl dyûrîng hwîç dher îz ı seseyşın ıv sʌmthîng

  Telaffuz

  /ə ˈtīm ˈəntərvəl ˈdyo͝orəɴɢ ˈhwəʧ ˈᴛʜer əz ə ˌseˈsāsʜən əv ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ə ˈtaɪm ˈɪntɜrvəl ˈdjʊrɪŋ ˈhwɪʧ ˈðɛr ɪz ə ˌsɛˈseɪʃən əv ˈsʌmθɪŋ/

  Günün kelimesi

  concomitant