yarıda kesme

listen to the pronunciation of yarıda kesme
Türkçe - İngilizce
interrupt
interruption

We don't have to worry about any more interruptions from Tom. - Tom'un yarıda kesmeleri hakkında daha fazla endişelenmemize gerek yok.

abort
abortion
yarıda kesmek
{f} interrupt

Tom opened his mouth to interrupt. - Tom yarıda kesmek için ağzını açtı.

yarıda kesmek
abort
yarıda kesmek
burst in on
yarıda kesmek
to interrupt, to abort
yarıda kesme