a sum of money paid in compensation for loss or injury

listen to the pronunciation of a sum of money paid in compensation for loss or injury
İngilizce - Türkçe

a sum of money paid in compensation for loss or injury teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

indemnification
{i} güvence
damages
zarar ziyan tazminatı
damages
tazminat

İki milyon dolarlık ceza tazminatı ödüyoruz. - We award punitive damages in the amount of two million dollars.

Tom arabanın sahibine tazminat ödemek zorunda kaldı. - Tom had to pay damages to the owner of the car.

indemnification
telafi
indemnification
taviz
indemnity
tazminat
indemnification
tazminat
indemnity
Kefalet, teminat, kefil olma, garanti
damages
i., huk. tazminat
damages
{i} zarar ziyan

Tom zarar ziyan için para ödemek zorunda kaldı. - Tom had to pay for damages.

damages
zarar ver

Alkol karaciğere zarar verir. - Alcohol damages the liver.

indemnification
{i} teminât
indemnification
{i} zararı ödeme
indemnification
{i} kefalet
indemnity
{i} koruma
İngilizce - İngilizce
restitution
indemnity
redress
Amends
indemnification
damages
a sum of money paid in compensation for loss or injury

  Heceleme

  a sum of mon·ey paid in com·pen·sa·tion for loss or in·ju·ry

  Türkçe nasıl söylenir

  ı sʌm ıv mʌni peyd în kämpınseyşın fôr lôs ır încıri

  Telaffuz

  /ə ˈsəm əv ˈmənē ˈpād ən ˌkämpənˈsāsʜən ˈfôr ˈlôs ər ˈənʤərē/ /ə ˈsʌm əv ˈmʌniː ˈpeɪd ɪn ˌkɑːmpənˈseɪʃən ˈfɔːr ˈlɔːs ɜr ˈɪnʤɜriː/

  Günün kelimesi

  orthography