a sudden start aside, as by a horse

listen to the pronunciation of a sudden start aside, as by a horse
İngilizce - Türkçe

a sudden start aside, as by a horse teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

shy
{f} korkmak
shy
{s} utangaç

Utangaç öğrenci cevabını mırıldandı. - The shy pupil murmured his answer.

O çok utangaç. Sizi görmek istediğini söylüyor. - He's very shy. He says he wants to see you.

shy
çekingen

Senin çekingenlikten uzak tavırlarını seviyorum. - I love your lack of shyness.

Mary utangaç ve çekingen bir genç kadındır. - Mary is a shy and reserved young woman.

shy
{f} (at) ürkmek
shy
{f} irkilmek
shy
{f} çekinmek
shy
{s} sıkılgan
shy
mahcubiyet
shy
atmak
shy
atış
shy
(hayvan) ürkek
shy
deneme
shy
{s} insanlardan kaçan, insanlara pek yaklaşmayan, ürkek (hayvan)
shy
istihza
shy
(isim) utangaç kimse, ürkek kimse, ürkek hayvan, atma, atış, fırlatma, alay etme
shy
{s} ihtiyatlı
shy
(sıfat) utangaç, sıkılgan, ürkek, çekingen, pısırık, korkan, ihtiyatlı, eksik
shy
deneme/atış
shy
küçümseme
shy
(fiil) ürkmek, korkmak, çekinmek, sakınmak, irkilmek, atmak, fırlatmak
İngilizce - İngilizce
shy
a sudden start aside, as by a horse