a substance that retards or stops a chemical reaction

listen to the pronunciation of a substance that retards or stops a chemical reaction
İngilizce - Türkçe

a substance that retards or stops a chemical reaction teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

inhibitor
(Denizbilim) ketleyici
inhibitor
(Askeri) kanalizör
inhibitor
yavaşlatıcı
inhibitor
inhibitör

Antibiyotikler genellikle enzimatik inhibitörlerdir. - Antibiotics are commonly enzymatic inhibitors.

inhibitor
menetme
inhibitor
{i} önleyici
inhibitor
(Tıp) Bir maddenin, bir enzimin veya herhangi cismin tesirini önleyen
inhibitor
engelleyici
inhibitor
(İnşaat) tutucu
inhibitor
(Askeri) KANALİZÖR, NEGATİF KANALİZÖR (HV.): Yanıcı sathı sınırlamak veya yanış fiiline istikamet vermek üzere katı bir yakıta tatbik edilmiş bir madde
inhibitor
{i} durdurucu
İngilizce - İngilizce
inhibitor
a substance that retards or stops a chemical reaction

  Heceleme

  a sub·stance that retards or stops a che·mi·cal re·ac·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  ı sʌbstıns dhıt ritärdz ır stäps ı kemıkıl riäkşın

  Telaffuz

  /ə ˈsəbstəns ᴛʜət rēˈtärdz ər ˈstäps ə ˈkeməkəl rēˈaksʜən/ /ə ˈsʌbstəns ðət riːˈtɑːrdz ɜr ˈstɑːps ə ˈkɛməkəl riːˈækʃən/

  Günün kelimesi

  dexterous