a specific degree of pulverization of coffee beans

listen to the pronunciation of a specific degree of pulverization of coffee beans
İngilizce - Türkçe

a specific degree of pulverization of coffee beans teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

grind
öğütmek

Mame kahve çekirdeklerini öğütmek için kahve değirmeni kullanır. - Mame uses a coffee mill to grind coffee beans.

grind
(Otomotiv) taşlama
grind
taşa tutmak
grind
(Gıda) eti kıymak
grind
yontmak
grind
angarya
grind
nutuk
grind
bilemek
grind
hafızlamak
grind
{f} sıkıştırmak
grind
{i} çok çalışma
grind
{i} eziyet
grind
{i} inek öğrenci
grind
{f} (ground)
grind
(isim) eziyet, yorucu iş, inek öğrenci, inekleme, çok çalışma
grind
(Tıp) Öğütme, ezme
grind
{f} çalmak
grind
{f} zımparalamak
İngilizce - İngilizce
grind

This bag contains espresso grind.

a specific degree of pulverization of coffee beans