a specific commercial enterprise or establishment

listen to the pronunciation of a specific commercial enterprise or establishment
İngilizce - Türkçe

a specific commercial enterprise or establishment teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

business
(Ticaret) iş birimleri
business
ticaret kuruluşu
business
maslahat
business
(Ticaret) şirket

Küçük yaştan itibaren aile şirketini devralmak için yetiştirildi. - He was groomed from a young age to take over the family business.

Babasının ölümünden sonra aile şirketinin sorumluğunu üstüne aldı. - He took charge of the family business after his father died.

business
aksata
business
meşguliyet
business
iş yazışması
business
(Ticaret) ticari kuruluş

Ağabeyim büyük bir ticari kuruluşta görev yapıyor. - My elder brother got a position in a big business.

business
meşgale
business
şey

Bu tür şeyleri araştırmak benim işim. - It's my business to investigate such things.

İş idaresi hakkında bir şey bilmiyorum. - I don't know a thing about running a business.

business
olay
business
konu

Onlar iş konuşuyorlardı. - They were talking business.

İşi daha sonra konuşacağız. - We'll talk business later.

business
ticaret

Tom ticaret okuluna gitmek istediğini söyledi. - Tom said he wanted to go to business school.

Köle ticareti kazançlı bir işti. - Slavery was a lucrative business.

business
{i} faaliyet

İş faaliyetlerimizi güçlendirmemiz için bunu yeniden organize etmeliyiz. - We need to reorganize it in order to strengthen our business activities.

business
businesslikeciddi
business
(isim) faaliyet, iş, görev, alım satım, ticaret, ticarethane, firma, işyeri, konu, mesele
business
mimik gibi davranışları
business
iş yeri

Uygun elbiseler iş yerinde çok önemlidir. - Proper clothes count for much in business.

business
{i} görev

Ağabeyim büyük bir ticari kuruluşta görev yapıyor. - My elder brother got a position in a big business.

İngilizce - İngilizce
business
a specific commercial enterprise or establishment

  Heceleme

  a spe·cif·ic com·mer·cial en·ter·prise or es·tab·lish·ment

  Türkçe nasıl söylenir

  ı spısîfîk kımırşıl entırprayz ır istäblîşmınt

  Telaffuz

  /ə spəˈsəfək kəˈmərsʜəl ˈentərˌprīz ər ēˈstabləsʜmənt/ /ə spəˈsɪfɪk kəˈmɜrʃəl ˈɛntɜrˌpraɪz ɜr iːˈstæblɪʃmənt/