a society larger than a band but smaller than a state

listen to the pronunciation of a society larger than a band but smaller than a state
İngilizce - Türkçe

a society larger than a band but smaller than a state teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

tribe
{i} takım
tribe
{i} meslek grubu
tribe
{i} aşiret
tribe
{i} familya
tribe
(Tıp) trib
tribe
aynı sınıftan kimseler
tribe
(Tıp) tribu
tribe
kavim
tribe
kabile

1750'lere kadar Great Plains'in tüm kabilelerinin atları vardı. - By the 1750s, all the tribes of the Great Plains had horses.

O adada hâlâ bazı vahşi kabileler var. - There are still some savage tribes on that island.

tribe
boy

O kabileler tüm yıl boyunca çölde yaşarlar. - Those tribes inhabit the desert all year round.

O kabilenin üyeleri nehir boyunca yerleşti. - Members of that tribe settled along the river.

tribe
{i} oymak
tribe
(Tıp) Dişi hayvandan gelen zürriyet
tribe
{i} aynı sınıftan kimseler, grup
tribe
{i} biyol. takım; sınıf; familya
İngilizce - İngilizce
tribe
a society larger than a band but smaller than a state

  Heceleme

  a so·ci·e·ty larg·er than a band but smaller than a state

  Türkçe nasıl söylenir

  ı sısayıti lärcır dhın ı bänd bʌt smôlır dhın ı steyt

  Telaffuz

  /ə səˈsīətē ˈlärʤər ᴛʜən ə ˈband ˈbət ˈsmôlər ᴛʜən ə ˈstāt/ /ə səˈsaɪətiː ˈlɑːrʤɜr ðən ə ˈbænd ˈbʌt ˈsmɔːlɜr ðən ə ˈsteɪt/

  Günün kelimesi

  dissert