a small child

listen to the pronunciation of a small child
İngilizce - Türkçe

a small child teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

tot
{i} duble
tot
{f} ekle
tot
bir yudum içki
a child
Bir çocuk
ankle-biter
(deyim) Küçük çocuk

Cathy loves being around ankle-biters, so she'd be happy working as a kindergarten teacher.

small child
küçük çocuk
tot
{i} yavrucak
tot
{i} bir yudum
tot
{i} bızdık
tot
{i} eskiler
tot
{i} toplam

Toplamda kaç para harcadın? - How much money did you spend in total?

Toplamın 900 doların üzerinde olacağını hesapladı. - Tom calculated that the total would be over 900 dollars.

tot
{i} döküntü
tot
yudum
tot
{i} küçük şey
tot
ilave etmek
tot
tot tut/topla
tot
{f} up k.dili. toplamak
tot
{i} (içki için) azıcık miktar, azıcık, damla
tot
{i} ufaklık
İngilizce - İngilizce
a small child