a shot made from a bunker that displaces a noticeable amount of sand

listen to the pronunciation of a shot made from a bunker that displaces a noticeable amount of sand
İngilizce - Türkçe

a shot made from a bunker that displaces a noticeable amount of sand teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

blast
{i} patlama, infilak
blast
ani rüzgar
blast
ötme (düdük vb)
blast
patlatma
blast
(Askeri) infilak basıncı
blast
soğuktan kavrulma
blast
gürültülü patlama
blast
infilak etmek
blast
kumlamak
blast
öldürmek
blast
{i} patlama

Patlamada birçok insan öldü. - A lot of people were killed by the blast.

Tom patlamada yaralandı. - Tom was injured in the blast.

blast
{f} patlat

Kayaları patlatan işçiler gördük. - We saw laborers blasting rocks.

blast
(Askeri) BLAST, İNFİLAK BASINCI: 1. Bir patlamada veya roket yakıtı yanışında olduğu gibi hava veya sıvının bir merkezden çevreye doğru kısa ve hızlı hareketi. 2. Bu hareketle beraber oluşan basınç. Bu terim genellikle "patlama" yerine kullanılır, ancak bu iki terim tefrik edilebilir
blast
{f} beddua etmek
blast
{f} yıkmak
blast
blast,v.tahrip et: n.şiddetli rüzgar
blast
gürültülü eğlenti
blast
{i} patlayıcı miktarı
blast
{i} ötme (düdük vb.)
blast
{f} kavurmak (bitki)
İngilizce - İngilizce
blast
a shot made from a bunker that displaces a noticeable amount of sand

  Heceleme

  a shot made from a bunk·er that displaces a no·tice·a·ble a·mount of sand

  Türkçe nasıl söylenir

  ı şät meyd fırm ı bʌngkır dhıt dîspleysîz ı nōtısıbıl ımaunt ıv sänd

  Telaffuz

  /ə ˈsʜät ˈmād fərm ə ˈbəɴɢkər ᴛʜət dəsˈplāsəz ə ˈnōtəsəbəl əˈmount əv ˈsand/ /ə ˈʃɑːt ˈmeɪd fɜrm ə ˈbʌŋkɜr ðət dɪsˈpleɪsɪz ə ˈnoʊtəsəbəl əˈmaʊnt əv ˈsænd/

  Günün kelimesi

  donnybrook