a short section of repeated material which occurs at the end of each stanza

listen to the pronunciation of a short section of repeated material which occurs at the end of each stanza
İngilizce - Türkçe

a short section of repeated material which occurs at the end of each stanza teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

refrain
{f} kendini tutmak
refrain
{f} from -den çekinmek, -den sakınmak; kendini tutmak
refrain
{f} kaçınmak
refrain
{i} nakarat
refrain
özünü tutmak
refrain
{f} frenle
refrain
sakınmak
refrain
uzak dur

Lütfen emniyet kemerinizi takınız ve sigara içmekten uzak durunuz. - Please fasten your seat belts, and kindly refrain from smoking.

refrain
(Tıp) Kendini tutmak, iradesine hakim olmak
refrain
çekinmek
refrain
from ile kendini zaptedip çekmek
refrain
nakarat nağmesi
refrain
i., müz. nakarat
refrain
şarkı nakaratı
refrain
bir şey yapmaktan çekinmek
İngilizce - İngilizce
refrain
a short section of repeated material which occurs at the end of each stanza

  Heceleme

  a Short sec·tion of re·pea·ted ma·te·ri·al which occurs at the end of each stan·za

  Türkçe nasıl söylenir

  ı şôrt sekşın ıv ripitıd mıtîriıl hwîç ıkırz ät dhi end ıv iç stänzı

  Telaffuz

  /ə ˈsʜôrt ˈseksʜən əv rēˈpētəd məˈtərēəl ˈhwəʧ əˈkərz ˈat ᴛʜē ˈend əv ˈēʧ ˈstanzə/ /ə ˈʃɔːrt ˈsɛkʃən əv riːˈpiːtəd məˈtɪriːəl ˈhwɪʧ əˈkɜrz ˈæt ðiː ˈɛnd əv ˈiːʧ ˈstænzə/

  Günün kelimesi

  bilk