a short section of repeated material which occurs at the end of each stanza

listen to the pronunciation of a short section of repeated material which occurs at the end of each stanza
Englisch - Türkisch

Definition von a short section of repeated material which occurs at the end of each stanza im Englisch Türkisch wörterbuch

refrain
{f} kendini tutmak
refrain
{f} from -den çekinmek, -den sakınmak; kendini tutmak
refrain
{f} kaçınmak
refrain
{i} nakarat
refrain
özünü tutmak
refrain
{f} frenle
refrain
sakınmak
refrain
uzak dur

Lütfen emniyet kemerinizi takınız ve sigara içmekten uzak durunuz. - Please fasten your seat belts, and kindly refrain from smoking.

refrain
(Tıp) Kendini tutmak, iradesine hakim olmak
refrain
çekinmek
refrain
from ile kendini zaptedip çekmek
refrain
nakarat nağmesi
refrain
i., müz. nakarat
refrain
şarkı nakaratı
refrain
bir şey yapmaktan çekinmek
Englisch - Englisch
refrain
a short section of repeated material which occurs at the end of each stanza

  Silbentrennung

  a Short sec·tion of re·pea·ted ma·te·ri·al which occurs at the end of each stan·za

  Türkische aussprache

  ı şôrt sekşın ıv ripitıd mıtîriıl hwîç ıkırz ät dhi end ıv iç stänzı

  Aussprache

  /ə ˈsʜôrt ˈseksʜən əv rēˈpētəd məˈtərēəl ˈhwəʧ əˈkərz ˈat ᴛʜē ˈend əv ˈēʧ ˈstanzə/ /ə ˈʃɔːrt ˈsɛkʃən əv riːˈpiːtəd məˈtɪriːəl ˈhwɪʧ əˈkɜrz ˈæt ðiː ˈɛnd əv ˈiːʧ ˈstænzə/

  Wort des Tages

  lee
Favoriten