a second confirming signature endorsing a document already signed

listen to the pronunciation of a second confirming signature endorsing a document already signed
İngilizce - Türkçe

a second confirming signature endorsing a document already signed teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

countersign
onay
countersign
(onay için) ayrıca imzalamak
countersign
parola
countersign
tasdik için imza ettir
countersign
karşı parola
countersign
{f} onaylamak
countersign
tekrar imzala
countersign
ikinci imza
countersign
tasdik imzas
countersign
{f} (tasdik için) (bir belgeye) imza atmak
countersign
ayrica imzalamak
countersign
(Askeri) PAROLA; GİZLİ İŞARETLEŞME; KARŞI İŞARET: Sorulan gizli bir işaret ve buna verilen cevap. Ayrıca bakınız: "challenge", "password", "reply"
countersign
countersignature ikinci imza
countersign
ayrıca imzalamak
countersign
onay imzası
countersign
onay imzasi
countersign
(Mukavele) ek bir imza ile tasdikletmek
countersign
(fiil) onaylamak
İngilizce - İngilizce
countersignature
countersign
a second confirming signature endorsing a document already signed

  Heceleme

  a sec·ond confirming sig·na·ture en·dors·ing a do·cu·ment al·rea·dy signed

  Türkçe nasıl söylenir

  ı sekın kınfırmîng sîgnıçır endôrsîng ı däkyument ôlredi saynd

  Telaffuz

  /ə ˈsekən kənˈfərməɴɢ ˈsəgnəʧər enˈdôrsəɴɢ ə ˈdäkyo͞oment ôlˈredē ˈsīnd/ /ə ˈsɛkən kənˈfɜrmɪŋ ˈsɪɡnəʧɜr ɛnˈdɔːrsɪŋ ə ˈdɑːkjuːmɛnt ɔːlˈrɛdiː ˈsaɪnd/

  Günün kelimesi

  schmendrik