a projecting frame used to support the elevator or tail planes, etc

listen to the pronunciation of a projecting frame used to support the elevator or tail planes, etc
İngilizce - Türkçe

a projecting frame used to support the elevator or tail planes, etc teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

outrigger
avara demir
outrigger
(Askeri) payanda
outrigger
(Askeri) dirsekli futa
outrigger
(Askeri) ıskarmoz
outrigger
(Askeri) yarımay
outrigger
avara demiri
outrigger
dirsekli iskele
outrigger
uskundra
outrigger
dirsekli futa veya bunun ıskarmozu
outrigger
patrisa mataforası
outrigger
{i} dirsekli çıkıntı
outrigger
(Askeri) PAYANDA: Bir şeyi sağlamlaştırmak veya beslemek için yanından uzatılan destek; müteharrik silah kundağını desteklemek ve silah ateş ederken oynamasına mani olmak üzere kullanılan uzun kiriş ve kollar
İngilizce - İngilizce
outrigger
a projecting frame used to support the elevator or tail planes, etc