a progressive verb

listen to the pronunciation of a progressive verb
İngilizce - Türkçe

a progressive verb teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

progressive
yenilikçi

Onun politikaları çok yenilikçi idi. - His policies were too progressive.

progressive
terakkiperver
progressive
ilerleyen
progressive
aşama yapan
progressive
{i} ilerici

Ben oldukça ilericiydim. - I'm pretty progressive.

Tom çok ilerici, değil mi? - Tom is very progressive, isn't he?

progressive
s. 1. gitgide artan. 2. ilerleyen, ilerleyici (hastalık). 3. tedrici. 4. ileri düşünceli, ilerici. i. ileri düşünceli kimse, ilerici
progressive
(sıfat) ilerleyen, gelişen, ilerici, kademeli, derece derece artan, devamlılık belirten
progressive
aşamalı,yenilikçi
progressive
{s} gelişen
progressive
ilerlemekte olan
progressive
{s} derece derece artan
progressive
tedrici
progressive
yavaş yavaş artan
progressive
Gelişimsel
progressive
dilb. ilerleyici benzeşme
progressive
ileri

Tom çok ilerici, değil mi? - Tom is very progressive, isn't he?

Ben oldukça ilericiydim. - I'm pretty progressive.

progressive
devamlı olarak
progressive
(Biyoloji) progresif
progressive
progressivelyilerledikçe
İngilizce - İngilizce
progressive
progressive verb
A form of a verb in which its gerund (or present participle) is used with any form of the verb "to be"

Examples: I am defining. It had been snowing.

a progressive verb

  Heceleme

  a Pro·gres·sive verb

  Türkçe nasıl söylenir

  ı prıgresîv vırb

  Telaffuz

  /ə prəˈgresəv ˈvərb/ /ə prəˈɡrɛsɪv ˈvɜrb/

  Günün kelimesi

  psithurism