a printed picture produced from a photographic negative

listen to the pronunciation of a printed picture produced from a photographic negative
İngilizce - Türkçe

a printed picture produced from a photographic negative teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

print
basmak
print
(fiil) basmak, matbaada basmak, yayınlamak, desen basmak, damgalamak, işlemek (beynine), basılmak
print
(Bilgisayar) yazdırılsın mı
print
(Bilgisayar) kağıda dök
print
yazdrmak
print
{f} bas

Bu makine dakikada 60 sayfa basabilir. - This machine can print sixty pages a minute.

Yeni basılmış kitaplar güzel kokuyor. - Newly printed books smell good.

print
bastırmak
print
damgalamak
photographic print
fotoğrafik baskı
print
{f} basılmak
print
{i} basma, matbua
print
{i} basma

Gazeteler bu hikayeyi basmadılar. - The papers didn't print this story.

print
{i} damga
print
basılı resim
print
{i} iz: footprint ayak izi
print
{i} bası, tabı
print
{i} tab

Tom'un izleri tabancada. - Tom's prints are on the gun.

print
{f} işlemek (beynine)
print
negatiften yapılmış resim
İngilizce - İngilizce
photographic print
print
a printed picture produced from a photographic negative

  Heceleme

  a printed pic·ture pro·duced from a pho·to·gra·phic neg·a·tive

  Türkçe nasıl söylenir

  ı prîntıd pîkçır prıdust fırm ı fōtıgräfîk negıtîv

  Telaffuz

  /ə ˈprəntəd ˈpəkʧər prəˈdo͞ost fərm ə ˌfōtəˈgrafək ˈnegətəv/ /ə ˈprɪntəd ˈpɪkʧɜr prəˈduːst fɜrm ə ˌfoʊtəˈɡræfɪk ˈnɛɡətɪv/

  Günün kelimesi

  somnolent