a positive feeling of wanting to push ahead with something

listen to the pronunciation of a positive feeling of wanting to push ahead with something
İngilizce - Türkçe

a positive feeling of wanting to push ahead with something teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

eagerness
{i} şevk
eagerness
{i} heves

O büyük bir hevesle İngilizce öğrendi. - She learned English with great eagerness.

avidity
(isim) hırs, istek, açgözlülük
avidity
gayretlilik
avidity
hırs
avidity
istek
avidity
gayret
eagerness
istek
eagerness
isteklilik
avidity
Antikor'un kendisine karşı oluştuğu antijen'le birleşme yeteneği, bu yeteneğin derecesi
avidity
Hırs, istek, açgözlülük
avidity
(Tıp) Bazı asitlerin diğer bir asit tuzuyla reaksiyona girdiği zaman o asidin yerini alma yeteneği
eagerness
(isim) can atma, şevk, heves, sabırsızlık
eagerness
{i} şevk, istek, arzu, canlılık
eagerness
{i} can atma
İngilizce - İngilizce
avidity
eagerness
keenness
a positive feeling of wanting to push ahead with something

  Heceleme

  a pos·i·tive feel·ing of want·ing to push a·head with some·thing

  Türkçe nasıl söylenir

  ı päzıtîv filîng ıv wäntîng tı pûş ıhed wîdh sʌmthîng

  Telaffuz

  /ə ˈpäzətəv ˈfēləɴɢ əv ˈwäntəɴɢ tə ˈpo͝osʜ əˈhed wəᴛʜ ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ə ˈpɑːzətɪv ˈfiːlɪŋ əv ˈwɑːntɪŋ tə ˈpʊʃ əˈhɛd wɪð ˈsʌmθɪŋ/

  Günün kelimesi

  heterodox