a political description, following liberalism

listen to the pronunciation of a political description, following liberalism
İngilizce - Türkçe

a political description, following liberalism teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

liberal
liberalizm

Ben liberalizmin hayranım. - I'm a fan of liberalism.

Ben liberalizme inanmıyorum. - I do not believe in liberalism.

liberal
(Ticaret) özgürlükçü

O, özgürlükçü bir terbiye aldı. - He's had a liberal upbringing.

Genç insanların özgürlükçü görüşünü al. - Take a liberal view of young people.

liberal
(Politika, Siyaset) alicenap
liberal
geniş görüşlü
liberal
erkinci
liberal
cömert

O parası ile cömerttir ve bir sürü hediyeler alır. - He is liberal with his money and buys a lot of presents.

liberal
{i} özgürlükçü kimse
liberal
{s} açık fikirli, geniş gönüllü
liberal
serbest düşünceli
liberal
{s} serbest

Sığır serbestleştirilmesinin kesin sonucu ortaya çıkmadan önce dört yıl olacak. - It will be four years before the definite result of beef liberalization emerges.

liberal
{i} liberal
liberal
{s} serbest fikirli
liberal
{s} özgür düşünceli
liberal
mükrim
liberal
{s} bol
liberal
liberal arts fen veya tarih ve felsefe gibi yüksek ilimler
liberal
açık fikirli,liberal
liberal
hür fikirli parti azası
İngilizce - İngilizce
liberal
a political description, following liberalism