a point of awareness from which one can perceive

listen to the pronunciation of a point of awareness from which one can perceive
İngilizce - Türkçe

a point of awareness from which one can perceive teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

viewpoint
bakış açısı

Doku kültürü bakış açısından, bu deney için çevre daha katı bir şekilde tanımlanmış olmalıdır. - From the viewpoint of tissue culture, the environment for this experiment should be more rigidly defined.

Onun bakış açısı sınırlıdır. - Her viewpoint is limited.

viewpoint
bakım
viewpoint
görüş açısı
viewpoint
bakış acısı
viewpoint
{i} manzara noktası
viewpoint
bakış açı

Ben bu konuya farklı bir bakış açısından bakıyorum. - I am looking at the matter from a different viewpoint.

Onlar benim bakış açımı benimsediler. - They adopted my viewpoint.

viewpoint
görüş

Objektif olarak bakınca, onun görüşleri rasyonalizmden epey uzak. - From an objective viewpoint, his argument was far from rational.

viewpoint
{i} görüş noktası
İngilizce - İngilizce
viewpoint
a point of awareness from which one can perceive

  Heceleme

  a point of a·ware·ness from which one Can per·ceive

  Türkçe nasıl söylenir

  ı poynt ıv ıwernıs fırm hwîç hwʌn kın pırsiv

  Telaffuz

  /ə ˈpoint əv əˈwernəs fərm ˈhwəʧ ˈhwən kən pərˈsēv/ /ə ˈpɔɪnt əv əˈwɛrnəs fɜrm ˈhwɪʧ ˈhwʌn kən pɜrˈsiːv/

  Günün kelimesi

  abend