bakış açı

listen to the pronunciation of bakış açı
Türkçe - İngilizce
viewpoint

Her viewpoint is limited. - Onun bakış açısı sınırlıdır.

From the viewpoint of tissue culture, the environment for this experiment should be more rigidly defined. - Doku kültürü bakış açısından, bu deney için çevre daha katı bir şekilde tanımlanmış olmalıdır.

standpoint
bakış açı