a picture or design printed from an engraving

listen to the pronunciation of a picture or design printed from an engraving
İngilizce - Türkçe

a picture or design printed from an engraving teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

print
basmak
print
(fiil) basmak, matbaada basmak, yayınlamak, desen basmak, damgalamak, işlemek (beynine), basılmak
print
(Bilgisayar) kağıda dök
print
yazdrmak
print
(Bilgisayar) yazdırılsın mı
print
emprime
print
damgalamak
print
{f} bas

Bu kitabın baskısı tükendi. - This book is out of print.

Yeni basılmış kitaplar güzel kokuyor. - Newly printed books smell good.

print
bastırmak
print
{i} iz: footprint ayak izi
print
negatiften yapılmış resim
print
{i} tab

Tom'un izleri tabancada. - Tom's prints are on the gun.

print
{f} basılmak
print
basılı resim
print
{f} işlemek (beynine)
print
{i} basma

Gazeteler bu hikayeyi basmadılar. - The papers didn't print this story.

print
{i} damga
print
{i} bası, tabı
print
{i} basma, matbua
İngilizce - İngilizce
print
a picture or design printed from an engraving

  Heceleme

  a pic·ture or de·sign printed from an en·gra·ving

  Türkçe nasıl söylenir

  ı pîkçır ır dîzayn prîntıd fırm ın îngreyvîng

  Telaffuz

  /ə ˈpəkʧər ər dəˈzīn ˈprəntəd fərm ən ənˈgrāvəɴɢ/ /ə ˈpɪkʧɜr ɜr dɪˈzaɪn ˈprɪntəd fɜrm ən ɪnˈɡreɪvɪŋ/

  Günün kelimesi

  chutzpah