a person who caulks ships

listen to the pronunciation of a person who caulks ships
İngilizce - Türkçe

a person who caulks ships teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

caulker
kalafatçı
caulker
(isim) kalafatçı
İngilizce - İngilizce
caulker
a person who caulks ships