a mark made by impression, a picture

listen to the pronunciation of a mark made by impression, a picture
İngilizce - Türkçe

a mark made by impression, a picture teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

print
basmak
print
(fiil) basmak, matbaada basmak, yayınlamak, desen basmak, damgalamak, işlemek (beynine), basılmak
print
(Bilgisayar) kağıda dök
print
yazdrmak
print
(Bilgisayar) yazdırılsın mı
print
emprime
print
damgalamak
print
{f} bas

Tom küçük baskıyı okumayı zor buluyor. - Tom finds it difficult to read small print.

Bu kitap, gelecek yıl basılacak. - This book will be printed next year.

print
bastırmak
print
{i} iz: footprint ayak izi
print
negatiften yapılmış resim
print
{i} tab

Tom'un izleri tabancada. - Tom's prints are on the gun.

print
{f} basılmak
print
basılı resim
print
{f} işlemek (beynine)
print
{i} basma

Gazeteler bu hikayeyi basmadılar. - The papers didn't print this story.

print
{i} damga
print
{i} bası, tabı
print
{i} basma, matbua
İngilizce - İngilizce
{n} print
a mark made by impression, a picture