a man of elevated rank or station; a nobleman

listen to the pronunciation of a man of elevated rank or station; a nobleman
İngilizce - Türkçe

a man of elevated rank or station; a nobleman teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

grandee
yüksek rütbeli kimse
grandee
itibarlı kimse
grandee
asil adam
grandee
{i} yüksek rütbeli adam
grandee
İspanyol veya Portekiz asılzadesi
grandee
{i} asilzade
grandee
ekâbir
İngilizce - İngilizce
grandee
a man of
man with
a man of elevated rank or station; a nobleman