man with

listen to the pronunciation of man with
İngilizce - Türkçe

man with teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

associate with
ilintili olmak
associate with
(Bilgisayar) ilişkili program
associate with
hatırlatmak
associate with
işbirliği yapmak

O Bill ile işbirliği yapmak istemiyor. - She doesn't like to associate with Bill.

associate with
akla getirmek
associate with
ile görüşmek
associate with
bağlantılı olmak
associate with
ile ilişkide bulunmak
associate with
birlikte anılmak
associate with
işbirliği yap

Onlarla işbirliği yapma. - Don't associate with them.

Onlar gibi suçlularla işbirliği yapmana inanamıyorum. - I can't believe you associate with criminals like them.

İngilizce - İngilizce
a man of
associate with
connect to, ally with, join or unite with
man with