a loop in a rope

listen to the pronunciation of a loop in a rope
İngilizce - Türkçe

a loop in a rope teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bight
halat bedeni
bight
küçük körfez
bight
koy
bight
{i} körfez

Helgoland Alman körfezinde bulunmaktadır. - Heligoland is located in the German Bight.

bight
kroz
bight
{i} roda
bight
eğim
İngilizce - İngilizce
bight
a loop in a rope