in a way that cannot be erased, permanently

listen to the pronunciation of in a way that cannot be erased, permanently
İngilizce - Türkçe

in a way that cannot be erased, permanently teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

in a way
(deyim) bir bakima
in a way
bir bakıma

Paris bir bakıma dünyanın merkezidir. - Paris is the center of the world, in a way.

Sizin fikirleriniz bir bakıma doğru. - Your opinions are right in a way.

indelibly
silinemez bir biçimde
indelibly
çıkmaz şekilde
in a way that cannot be erased, permanently