körfez

listen to the pronunciation of körfez
Türkçe - İngilizce
gulf

The 1990s began with the Gulf War. - 1990 lar Körfez Savaşı ile başladı.

How do you feel about the Gulf War? - Körfez savaşı konusunda ne düşünüyorsun?

bay

This bay is called New York Harbor. - Bu körfeze New York Harbor denir.

The bay is full of boats and people. - Körfez, tekneler ve insanlarla dolu.

loch
cove
gulf, bay
inlet
secluded, out-of-the-way
gulf; bay; inlet
indentation
firth
arm
lough
bight

Heligoland is located in the German Bight. - Helgoland Alman körfezinde bulunmaktadır.

loch,lough
arm of the sea
Körfez Savaşı
(Hukuk) Gulf War
Körfez Ülkeleri
(Hukuk) Gulf States
Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi
(Hukuk) Gulf Cooperation Council (GCC)
küçük körfez
creek
yurdumuzun batısında bir körfez
a bay in the west of the country
dar ve derin körfez
fiord
Türkçe - Türkçe
Kuytu, işlek olmayan
Denizin karaya doğru sokulmuş büyük ve derin girinti
Karanın içine sokulmuş deniz parçası
Karanın içine sokulmuş deniz parçası: "Körfezin karşı kıyısında bir kömürcü kayığı demirlemişti."- Y. Z. Ortaç
körfez