a lack of conformity with law or custom or practice etc

listen to the pronunciation of a lack of conformity with law or custom or practice etc
İngilizce - Türkçe

a lack of conformity with law or custom or practice etc teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

nonobservance
{i} çiğneme
nonobservance
yerine getirilmeme
nonobservance
{i} uymama
nonobservance
{i} riayet etmeme
İngilizce - İngilizce
nonobservance
a lack of conformity with law or custom or practice etc

  Heceleme

  a lack of con·for·mi·ty with law or cus·tom or prac·tice etc

  Türkçe nasıl söylenir

  ı läk ıv kınfôrmıti wîdh lô ır kʌstım ır präktıs etsetırı

  Telaffuz

  /ə ˈlak əv kənˈfôrmətē wəᴛʜ ˈlô ər ˈkəstəm ər ˈpraktəs ˌetˈsetərə/ /ə ˈlæk əv kənˈfɔːrmətiː wɪð ˈlɔː ɜr ˈkʌstəm ɜr ˈpræktəs ˌɛtˈsɛtɜrə/

  Günün kelimesi

  katabasis