a hierarchal rank between family and genus

listen to the pronunciation of a hierarchal rank between family and genus
İngilizce - Türkçe

a hierarchal rank between family and genus teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

tribe
{i} takım
tribe
{i} meslek grubu
tribe
{i} aşiret
tribe
{i} familya
tribe
(Tıp) trib
tribe
aynı sınıftan kimseler
tribe
(Tıp) tribu
tribe
kavim
tribe
kabile

Sioux kabilesi hükümetin anlaşmayı uygulamasını istedi. - The Sioux tribe asked the government to enforce the treaty.

1750'lere kadar Great Plains'in tüm kabilelerinin atları vardı. - By the 1750s, all the tribes of the Great Plains had horses.

tribe
boy

O kabileler tüm yıl boyunca çölde yaşarlar. - Those tribes inhabit the desert all year round.

O kabilenin üyeleri nehir boyunca yerleşti. - Members of that tribe settled along the river.

tribe
{i} oymak
tribe
(Tıp) Dişi hayvandan gelen zürriyet
tribe
{i} aynı sınıftan kimseler, grup
tribe
{i} biyol. takım; sınıf; familya
İngilizce - İngilizce
tribe
a hierarchal rank between family and genus