a group of potential customers for one's product

listen to the pronunciation of a group of potential customers for one's product
İngilizce - Türkçe

a group of potential customers for one's product teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

market
piyasa

Bu, piyasadaki en iyi amplifikatör. - This is the best amplifier on the market.

Bunlar piyasadaki en iyi çantalar. - These are the best bags on the market.

market
çarşı

Çarşıdaki bir arkadaş, sandıktaki paradan daha iyidir. - A friend in the market is better than money in the chest.

market
pazar

O, pazarlama bölümü yöneticisidir. - He is the manager of the marketing department.

Kahve için büyük bir pazar var. - There is a big market for coffee.

market
(Ticaret) alışveriş etmek
market
(Ticaret) alışveriş

Çocuklar için alışveriş yapmıyoruz. - We don't market to children.

Tom şu anda alışverişe mi gidiyor? - Is Tom going to the market right now?

a group of
bir grup
market
satışa çıkarmak
market
borsa

New York'ta Ekim 1987 borsa krizi hâlâ etkili bir şekilde hatırlanmaktadır. - The stock market crash of October 1987 in New York is still vividly remembered.

O, borsada bir servet kaybetti. - He lost a fortune in the stock market.

market
talep
market
satmak

O, satmak için sığır besler. - He breeds cattle for market.

market
{f} pazarla

O, pazarlamada çalışır. - She works in marketing.

İthalatlar için pazarlar geliştirmek için epeyce çaba sarfedilmektedir. - Many efforts have been make to develop market for imports.

a group of
bir gurup
market
market town içinde pazar kurulan ka
market
{i} panayır
market
{f} çarşıda alışveriş etmek
market
market place pazar yeri
market
{f} alışveriş yapmak
İngilizce - İngilizce
market

We believe that the market for the new widget is the older homeowner.

a group of potential customers for one's product

  Heceleme

  a group of po·ten·tial customers for one's prod·uct

  Türkçe nasıl söylenir

  ı grup ıv pıtenşıl kʌstımırz fôr wʌnz prädıkt

  Telaffuz

  /ə ˈgro͞op əv pəˈtensʜəl ˈkəstəmərz ˈfôr ˈwənz ˈprädəkt/ /ə ˈɡruːp əv pəˈtɛnʃəl ˈkʌstəmɜrz ˈfɔːr ˈwʌnz ˈprɑːdəkt/