a grid of horizontal and vertical lines

listen to the pronunciation of a grid of horizontal and vertical lines
İngilizce - Türkçe

a grid of horizontal and vertical lines teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

graticule
parsel
graticule
{i} şebeke
graticule
{i}
graticule
{i} sistem
graticule
(Askeri) ENLEM-BOYLAM ŞEBEKESİ, COĞRAFİ ŞEBEKE: 1. Kartografide dünyanın enlem paralelleri ve boylam meridyenlerini gösteren hatlar şebekesi. 2. Görüntü ile ilgili yorumu için bak. "reticle"
graticule
ENLEM BOYLAM $EBEKESi
graticule
JEOGRAFiK $EBEKE
İngilizce - İngilizce
graticule
a grid of horizontal and vertical lines

  Heceleme

  a grid of ho·ri·zon·tal and ver·ti·cal lines

  Türkçe nasıl söylenir

  ı grîd ıv hôrızäntıl ınd vırtîkıl laynz

  Telaffuz

  /ə ˈgrəd əv ˌhôrəˈzäntəl ənd ˈvərtəkəl ˈlīnz/ /ə ˈɡrɪd əv ˌhɔːrəˈzɑːntəl ənd ˈvɜrtɪkəl ˈlaɪnz/