a ghostwriter

listen to the pronunciation of a ghostwriter
İngilizce - Türkçe

a ghostwriter teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

ghost
hayalet

Hayaletlere inanıyor musunuz? - Do you believe in ghosts?

Tom hayaletlere inanmıyor. - Tom doesn't believe in ghosts.

ghost
{i} ruh

Mary bir hayalet ya da ruhu sırtına dokunmuş gibi hissetti. - Mary felt as if a ghost or spirit had touched her back.

ghost
yankı imgesi
ghost
(Biyokimya) alyuvar zarı
ghost
hortlak

Bugünlerde hiç kimse hortlaklara inanmıyor. - Nowadays nobody believes in ghosts.

Benim yatağım büyük ve hortlaklar gelir ve gün boyunca onun üzerinde uyur. - My bed is large, and ghosts come and sleep on it during the day.

ghostwriter
birinin yerine yazan
ghost
ghost writer bir diğerinin hesabına ve onun ismi altında makale veya kitap yazan kimse
ghost
ghost town ahalisi olmayan metruk kasaba
ghost
{f} peşinde koşmak
ghost
{f} niteliksiz yazılar yazmak
ghost
{i} iz
ghost
heyulâ
ghost
{f} başkasının adına yazmak
ghost
{i} eser
ghost
ruh teslim etmek
ghost
give up the ghost ölmek
ghostwriter
{i} bir diğerinin hesabına ve onun ismi altında kitap yazan kimse
İngilizce - İngilizce
ghost
ghostwriter
A professional writer who is paid to write books, articles, stories, or reports which are officially credited to another person
ghostwriter
a writer who gives the credit of authorship to someone else
ghostwriter
{i} one who writes anonymously for and under the name of another author
a ghostwriter