a generally sterile hybrid offspring of any two species of animals

listen to the pronunciation of a generally sterile hybrid offspring of any two species of animals
İngilizce - Türkçe

a generally sterile hybrid offspring of any two species of animals teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

mule
katır

Daha fazla traktörler daha az at ve katır anlamına geliyordu. - More tractors meant fewer horses and mules.

Yulaf uzun zaman atlara ve katırlara yiyecek olmuştur. - Oats have long been food for horses and mules.

mule
{i} terlik
mule
{i} k.dili. çok inatçı kimse
mule
(Tekstil) selfaktör
mule
{i} traktör

Traktörler atların ve katırların yerini aldı. - Tractors replaced horses and mules.

Daha fazla traktörler daha az at ve katır anlamına geliyordu. - More tractors meant fewer horses and mules.

mule
şıpıdık/çıkrık/katır
mule
{i} inatçı

O bir katır kadar inatçı. - He's as stubborn as a mule.

O bir katır kadar inatçıdır. - He is stubborn as a mule.

mule
şıpıdık
mule
{i} ip eğirme makinesi
İngilizce - İngilizce
mule
a generally sterile hybrid offspring of any two species of animals

  Heceleme

  a gen·er·al·ly ster·ile hy·brid off·spring of a·ny two spe·cies of animals

  Türkçe nasıl söylenir

  ı cenrıli sterıl haybrıd ôfsprîng ıv eni tu spişiz ıv änımılz

  Telaffuz

  /ə ˈʤenrəlē ˈsterəl ˈhībrəd ˈôfˌsprəɴɢ əv ˈenē ˈto͞o ˈspēsʜēz əv ˈanəməlz/ /ə ˈʤɛnrəliː ˈstɛrəl ˈhaɪbrəd ˈɔːfˌsprɪŋ əv ˈɛniː ˈtuː ˈspiːʃiːz əv ˈænəməlz/

  Günün kelimesi

  tabby