terlik

listen to the pronunciation of terlik
Türkçe - İngilizce
slipper

Tom took off his ski boots and put on a pair of slippers. - Tom kayak botlarını çıkardı ve terlik giydi.

Tom took off his shoes and put on a pair of slippers. - Tom ayakkabılarını çıkardı ve terlikleri giydi.

(house) slipper
prov. thin cloth skullcap
house slipper, house shoe; bedroom slipper; scuff
sclaff
pantoffle
clog
mule
ter
sweat

John had put his sweater on inside out. - John kazağını ters giymişti.

When Tom was accused of the murder, he broke out in a cold sweat. - Tom cinayetle suçlandığında soğuk ter döktü.

Ter
(Tıp) sudor
ter
exude
ter
(Tıp) ter
ter
excreta
Ter
exudation
ter
perspiration

Her brow was beaded with perspiration. - Kaşı terden dolayı boncuk boncuk olmuştu.

We were all drenched with perspiration. - Hepimiz terden sırılsıklam olduk.

ter
diaphoresis
aba terlik
slippers made of coarse cloth
ter
sweat, perspiration
ter
sweat, condensation, moisture (gathered in drops on the surface of an object)
ter
sudoriferous
ter
sudation
ter
perspiratory
ter
transpiration
ter
(at) lather
İngilizce - İngilizce

terlik teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

ter
A combining form from L
ter
See Tri-, 2
ter
ter signifying three times, thrice
ter
Triple Ejector Rack
ter
Tertiary Entrance Rank
ter
tax-equivalent regime
ter
similar to "bis" Means new, improved and revised
ter
ITU terminology indicating a second enhancement to an existing communications recommendation (that is, the third iteration of a recommendation) Derived from the French and Latin word for "third" (or for the third time) For example, "V 27 ter" is the second enhancement to V 27 (or a subsequent enhancement to V 27 bis)
Türkçe - Türkçe
Namaz takkesi
Genellikle ev içinde giyilen hafif ve türlü biçimlerde ayakkabı
Genellikle ev içinde giyilen, deri, naylon vb. şeylerden yapılan, arkası açık, hafif ve türlü biçimlerde ayak giysisi
Genellikle ev içinde giyilen, deri, naylon vb
şeylerden yapılan, genellikle arkası açık, hafif ve türlü biçimlerde ev ayakkabısı: "Bu sıcak mevsimde tozlu ve yün terliklerini sürüyerek gidiyor."- R. H. Karay
Beyaz patiskadan dikilen veya yünden örülen takke, başlık
Beyaz patiskadan dikilen veya yünden örülen takke, başlık: "Kenarları dört parmak yağ bağlamış fesinden, eski terlikten hiç farkı kalmamış."- Y. K. Karaosmanoğlu
(Osmanlı Dönemi) KARTAK
şıpşık
şipitik
çedik
şippek
TER
(Osmanlı Dönemi) Taze
TER
(Osmanlı Dönemi) f. Rutubetli, ıslak, yaş
Ter
(Osmanlı Dönemi) NITAF
Ter
arak
Ter
(Osmanlı Dönemi) NESİG
Ter
(Osmanlı Dönemi) REŞİH
ter
Eski Türkler'de yevmiyeye verilen ad
ter
Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı: "O kadar sırsıklam ter içinde idi ki, cesaret edemedi."- Y. K. Karaosmanoğlu
ter
Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı
İngilizce - Türkçe

terlik teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

ter
(Tıp) ter
terlik