a free gift, a royal mandate or letter

listen to the pronunciation of a free gift, a royal mandate or letter
İngilizce - Türkçe

a free gift, a royal mandate or letter teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

present
{i} şu an

Amcam şu anda Hong Kong'da kalmaktadır. - My uncle is staying in Hong Kong at present.

Şu andaki eğitim sisteminde hangi eksikliği bulabilirsin? - What defect can you find in the present system of education?

present
{i} mevcut

Bütün öğrenciler mevcut değiller. - Not all those students are present.

Çok sayıda öğrenci toplantıda mevcut. - A lot of students are present at the meeting.

present
{s} şimdiki

Şimdiki işimi bırakacağım. - I am going to leave my present job.

Şimdiki durumdan bir çıkış yolu arıyoruz. - We are groping for a way out of the present situation.

present
{s} halihazırdaki
present
{i} hediye, armağan
present
bergüzar
present
gün

Tom babasına doğum günü hediyesi göndermekten geri kalmaz. - Tom never fails to send a birthday present to his father.

Büyükbabam bana bir doğum günü hediyesi verdi. - My grandfather gave me a birthday present.

present
{i} belge
present
tanıtmak
present
sahnede göstermek
present
{i} şimdiki zaman

Geçmişte değil, şimdiki zamanda yaşamalısın. - You must live in the present, not in the past.

Hepimiz şimdiki zamanın yanı sıra geçmişle ve gelecekle bağlandık. - All of us are connected with the past and the future as well as the present.

present
{s} adı geçen
present
{s} bulunan, hazır, mevcut: the animals present in this region bu bölgede bulunan
present
(fiil) sunmak, sahneye koymak, vermek, bulunmak (iltifat), tanıtmak, takdim etmek, ortaya koymak, ileri sürmek, aday göstermek, arzetmek, çıkarmak, ibraz etmek, nişan almak, doğrultmak (silah), doğrultmak, sahnelemek
present
şu anki

Çoğu şu anki kariyerinden bıkmış. - Many are fed up with their present careers.

Şu anki maaşından memnun musun? - Are you content with your present salary?

present
takdim etme
present
{f} takdim etmek
present
bugünkü

Taoizm bugünkü Henan ilinde M.Ö. 604'te doğmuş bir pir olan Laozi'nin öğretileri üzerine kurulmuştur. - Taoism was founded on the teachings of Laozi, a sage born in 604 B.C. in present-day Henan Province.

Bugünkü dünya rahat yaşamını petrole borçludur. - The present world owes its convenient life to petroleum.

İngilizce - İngilizce
{n} present
a free gift, a royal mandate or letter