a fowl, word of fondness, cast, stoop, a species of fine canvas

listen to the pronunciation of a fowl, word of fondness, cast, stoop, a species of fine canvas
İngilizce - Türkçe

a fowl, word of fondness, cast, stoop, a species of fine canvas teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

duck
{f} başını eğerek savuşturmak
duck
eğmek

Tom kapıdan girmek için başını eğmek zorunda kaldı. - Tom had to duck his head to get through the doorway.

duck
suya dalmak
duck
batmak
duck
(Teknik,Tekstil) dok
duck
eğilme

Herkese eğilmesini söyledim. - I told everyone to duck.

duck
kaçmak
duck
(kafasını) eğmek
duck
(başını) suya daldırmak
duck
kaytarmak
duck
{i} acayip tip
duck
(fiil) dalmak, daldırıp çıkarmak, eğilmek, sinmek, başını eğerek savuşturmak, sıvışmak, kaytarmak
duck
{i} sevgili
duck
duck and drake ducks and drakes suda taş kayd
duck
{f} daldırıp çıkarmak
duck
{i} ördek; dişi ördek
duck
ördek dişi ördek
duck
{f} dalmak
duck
suya daldırmak
İngilizce - İngilizce
{n} duck
a fowl, word of fondness, cast, stoop, a species of fine canvas