a forerunner, messenger, officer

listen to the pronunciation of a forerunner, messenger, officer
İngilizce - Türkçe

a forerunner, messenger, officer teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

harbinger
{i} müjdeci
harbinger
müjdelemek
harbinger
{f} haber ver
harbinger
işaret
harbinger
muştucu
harbinger
haberci

O fikirler demokrasinin habercisiydi. - Those ideas were the harbinger of democracy.

harbinger
nişane
harbinger
{i} müjde
harbinger
muştulamak
İngilizce - İngilizce
{n} harbinger
a forerunner, messenger, officer